) سامانه ستاد ایران

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) جهت سهولت و شفاف سازی معاملات ارگان‌ها و دستگاه های دولتی و نیمه دولتی از سال ۱۳۸۸ به صورت یک طرح ملی در ایران تاسیس گردید. این سامانه در دولت یازدهم بسیار نقش پررنگ و مهمی یافت و از سال ۱۳۹۰ تمام سازمان ها ملزم به اجرای این طرح شدند. سامانه مناقصه الکترونیکی دولت به صورت سیستمی و به منظور برگزاری مناقصه، مزایده و خرید در دستگاه های اجرایی طراحی گردیده است. بسیاری از طرح های تحقیقاتی نیز در این سامانه توسط ارگان های دولتی بارگذاری می شود. برای اطلاعات بیشتر به آدرس https://setadiran.ir مراجعه شود.

2) سامانه ساتع

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)، از مهمترین سامانه‎‌های فعال کشور در اطلاع‌رسانی اولویت‌های پژوهش‌های کاربردی است، که توسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات به‌منظور بسترسازی و تسهیل اجرای بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور راه‌اندازی شده است. هدف از طراحی این سامانه پیوند میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری و بکارگیری توانمندی‌‌های داخلی جهت رفع نیازهای فناورانه کشور است. بر اساس بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون مذکور، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود، مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵٪)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.