صفحه اصلي 
 
دفتر ارتباط با صنعت


دانشگاه و صنعت به عنوان دو بخش پویا و محوری جامعه، نیازمند همکاری متقابل و موثر هستند. با به هم پیوستن دانشگاه و صنعت، دانشگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود با ارتقای سطح همکاری های دوجانبه، به حل مشكلات و چالش‌هاي پژوهشی، صنعتی و تحقیقاتی کشور كمك كنند و راه را برای پیشرفت سریع و موثر دانشگاه در مسیرنمای نقشه جامع علمی و فناوری کشور هموار نمایند. در دانشگاه تحصیلات صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان، این مسئولیت خطیر بر عهده مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه است. این مدیریت در واقع نقش پل ارتباطی دانشگاه با مجموعه های برون سازمانی در حوزه های پژوهشی و فناوری با سازمان ها، صنایع و معادن کشور است.