کانون های فرهنگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره فاکس

عکس

1

سجاد محمدی

دبیر کانون قرآن و عترت

03433778516

03431623332

2

حامد ثباتی نژاد

دبیر کانون هنر

03433778516

03431623332

3

مهدی دردقه

دبیر کانون محیط زیست

03433778516

03431623332

4

شهرزاد مهدی زاده

دبیر کانون کارآفرینی

03433778516

03431623332

5

راضیه قاسمی

دبیر کانون همیاران سلامت روان

03433778516

03431623332


اطلاعیه ها (بایگانی)